SUOMI ENGLISH

Valmistaudu työelämään ja rakenna yritys Oulun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden sivuaineopintojen avulla.
 

KENELLE?

Yrittäjyyden sivuaineopinnot ovat avoimia kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille.

MIKSI?

Suoritettuaan yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat muodostavat käsityksen yrittäjyydestä vastuullisena liiketoimintana:

  • Opiskelijat ymmärtävät yrittäjyyden laajana ilmiönä ja kykenevät hyödyntämään tietojaan ja taitojaan käytännössä.
  • Opiskelijat toimivat yrittäjinä eettisesti ja vastuullisesti.
     


KURSSIKUVAUKSET

Yrittäjyyden sivuaine koostuu 25:n opintopisteen kokonaisuudesta. Kursseille voi ilmoittautua Weboodissa,  lukuunottamatta kursseja "Entrepreneurial Assignment" ja "Entrepreneurship in Action", joille ilmoittaudutaan suoraan vastuuopettajalle.  Kurssien kieli on englanti.

Voit valita seuraavista kursseista viisi:

724811P Entrepreneuring for Tomorrow

724812P Building Change Through Entrepreneurship

724813P Entrepreneurship in Action

724814P Introduction to Business Development

724815P Entrepreneurial Assignment

724816P Building Business Through Creativity and Collaboration


Lue lisää: http://www.oulu.fi/oulubusinessschool/entrepreneurship-minor