SUOMI ENGLISH
  • Oulun yliopisto, Tellus Innovation Arena, Stage (map)
  • 1 Erkki Koiso-Kanttilan katu
  • Oulu, 90570
  • Finland

Etäyhteys: julkaistaan lähempänä seminaaria
 

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Automaatio-tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.
Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            IbD-hankkeen esittely
                              Marko Paavola, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta

8.50-9.10            Värähtelymittausten hyödyntäminen teräksen valmistuksessa
                              Mika Pylvänäinen, Tohtorikoulutettava, Mekatroniikka ja konediagnostiikka, Teknillinen tiedekunta

9.10-9.30            Voimalaitosten säätösuunnittelun haasteet ja menetelmät
                              Jenö Kovacs, Yliopistotutkija, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              Laura Niva, Tohtorikoulutettava, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta

9.30-9.50            Rakennusautomaatio energiajärjestelmissä


Lue lisää: http://www.oulu.fi/ttk/node/50108