SUOMI ENGLISH
  • Oulun yliopisto (map)
  • 1 Erkki Koiso-Kanttilan katu
  • Oulu, 90570
  • Finland

Uuden ajan johtaminen on vahvasti ihmisjohtamista, joka vaatii kykyä työskennellä tehokkaasti tiimin jäsenenä organisaation sisällä ja yhdessä kumppanien kanssa.

Johtajuuden kehittäminen on elämän pituinen matka, siksi kutsumme liikkeenjohtajia, yrittäjiä ja opiskelijoita Petteri Kilpisen alustamaan ”Hulluna työelämään” –seminaarityöpajaan keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia tulevaisuuden johtamisesta.

Seminaarin hyödyt opiskelijalle:
- Auttaa tunnistamaan ja kehittämään omaa
osaamista, tavoitteita ja mahdollisuuksia
- Saat konkreettista tietoa nykytyöelämän vaatimuksista
- Solmit suhteita päättäjiin
- Tulet osaksi yhteisöä, joka miettii tulevaisuuden johtamista

Seminaarin hyödyt liikkeenjohtajille ja yrittäjille:
- Lisää ymmärrystäsi automatisoituvan maailman vaikutuksista johtamiseen
- Löydät ideoita, joilla saa työntekijät innostumaan työstään ja kokemaan sen merkitykselliseksi
- Kuulet opiskelijoiden odotuksista, toiveista ja vaatimuksista tämän päivän johtamiselle
- Tutustut nuorten tapaan hyödyntää digitaalisia kanavia viestimisessä

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.hullunatyoelamaan.fi