SUOMI ENGLISH
 • University of Oulu, Tellus Innovation Arena, Stage (map)
 • 1 Erkki Koiso-Kanttilan katu
 • Oulu, 90570
 • Finland

  Etäyhteyslinkki: julkaistaan lähempänä seminaaria.
   

  Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Ympäristö ja Cleantech- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista. Seminaarin alateemana on Vesi ja mallinnus.

  Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.
  Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

  Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.


  Ohjelma

  8.30- 8.45            Kaivosten metallipitoisten vesien ympäristövaikutusten hallinta
                                 Anna-Kaisa Ronkainen, Yliopistonlehtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta

  8.45-9.00            Luonnonvesien mallinnus päätöksenteon tukena
                                Hannu Marttila, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta

  9.00-9.15            Vesien analysoinnin kehittyminen ja haasteet
                                Pekka Rossi, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta

  9.15-9.30            Lääkeainejäämien poistaminen vesistä
                                Satu Ojala, Akatemiatutkija, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta

  9.30-9.45            Pintojen likaantuminen vesi- ja energiatalouden haasteena
                                Tiina Pääkkönen, Tutkijatohtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta

  9.45-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot          
   

  Lue lisää: http://www.oulu.fi/ttk/node/50108