SUOMI ENGLISH

Mikroyrittäjyyden pohjoisen työpajan tavoitteena on nostaa esille käytännön esimerkkejä mikroyrittäjien, tutkijoiden ja yrityspalveluiden yhteistyöstä, jossa teeman mukaisesti ”teoria kohtaa käytännön”. Tilaisuudessa olisi suotavaa, että yrittäjät itse sekä muut toimijat esittelevät monipuolisesti mikroyrittäjyyteen liittyviä toimintamalleja, liiketoimintakokeluita ja tutkimusalueita. Työpajan järjestää Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.

Tilaisuus järjestetään Vanhalla Paloasemalla (Isokatu 25, 90100 Oulu).

Lisätietoja: http://www.oulu.fi/ksi/microentre_tapahtuma