TIEDOTE / NEWS RELEASE

(in English below)

Vuosi 2017 aloittaa uuden vaiheen Business Kitchenissä sen vallatessa Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kampukset! Business Kitchen on ollut luomassa co-creation ja co-working kulttuuria Oulun keskustaan. Nyt on aika siirtää toiminta keskustasta kampuksille ja keskittyä edistämään yrittäjyyden kokeilukulttuuria korkeakouluympäristössä, jotta Oulun seudun yrittäjyysyhteisö vahvistuisi entisestään.

Business Kitchen on ollut ja tulee olemaan tärkeä moottori aktiivisen yrittäjyysyhteisön luomisessa. Business Kitchen toiminta syntyi 2012 Oulun korkeakoulujen ja kaupungin yhteisestä tavoitteesta tukea uusien yritysten syntyä sekä yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vaikeassa taloustilanteessa. Tätä työtä jatkamme yhdessä siellä, missä mahdollisimman monet korkeakouluopiskelijat ja tutkijat voivat helposti osallistua toimintaamme. Näin Business Kitchen tulee luomaan positiivista kasvua, kun yhä useampi nuori on kiinnostunut yrittäjyydestä ja tutkimuslähtöiset ideat löytävät kaupallistajia.

Business Kitchen tulee sijoittumaan Linnanmaan kampukselle Tellus Innovation Arenan yhteyteen sekä Kotkantien kampukselle. Business Kitchen on ennen kaikkea yhteisö ja toimintatapa, joka toimii jatkossa useassa fyysisessä tilassa. Tilamme ovat tulevaisuudessakin avoinna kaikille ja jatkamme edelleenkin tärkeää tehtäväämme Oulun seudun startup-hengen kohottajana ja yrittäjyysyhteisön liimana. Yhdessä olemme enemmän!

—–

2017 will kick off a new phase in the Business Kitchen community as it takes over the campuses of University of Oulu and Oulu University of Applied Science! Business Kitchen has been building a co-creation and co-working culture in the city center of Oulu. Now the time has come to relocate our activities from center to campuses and focus on strengthening the culture of entrepreneurial experimentation in higher education context in order to strengthen the entrepreneurship community of the Oulu region.

Business Kitchen has been and will continue to be an important engine in the creation of an active entrepreneurship community. Business Kitchen was established in 2012 from the common goal of the universities and the city of Oulu to support the creation of new business, business growth, and internationalization when the economy hit a rough spot. Now we will continue working together in locations where we will be able to reach the most university students and researchers and get them involved in our activities. With this new phase Business Kitchen will create positive growth with an increasing number of students showing interest in entrepreneurship and research based ideas finding commercializers.

Business Kitchen will be located at Linnanmaa campus in Tellus Innovation Arena as well as at Kotkantie campus. Business Kitchen is first and foremost a community and a way of acting and thinking, that operates in several physical locations. Our spaces will be open for all in the future as well. We will continue our important task of lifting Oulu’s startup spirit and acting as the glue of the entrepreneurship community. Let’s keep moving forward together!

RELATED NEWS

27.02.2017

Polar Bear Pitching 2017 – A Student Perspective

read more

08.02.2017

Tervetuloa Linnanmaan ja Kotkantien kampusten Business Kitchenille! Welcome to the Business Kitchen of Linnanmaa and Kotkantie campuses!

read more

28.11.2016

TIEDOTE / NEWS RELEASE

read more

18.11.2016

Brandathon – Co-creating successes stories!

read more
Business Kitchen